Knihy pre rodičov - Aspergerov syndróm

Určite všetci poznáte americký film s Dustinom Hoffmanom a Tomom Cruisom RainMan. Aby ste nepodľahli filmovému klišé, ak vás téma autizmu a aspergerovho syndrómu zaujala, prečítajte si viac kníh. Buď z pera samotných aspergerov, alebo z pera odborníkov.

Citát z Wikipédie:

“Jedinci s AS majú značný problém s porozumením úmyslov, myšlienok, pocitov, túžob a zámerov iných. Táto schopnosť, nazývaná „teória mysle“, sa u bežných detí rozvíja okolo piateho roku veku. V tomto období dieťa dokáže na základe mimiky a gestikulácie a ďalších náznakov pomerne presne odhadnúť pocity a postoje ostatných. U jedincov s AS je však táto schopnosť oneskorená alebo narušená, často nedokážu porozumieť jemným neverbálnym signálom, napríklad výrazu tváre alebo tónu hlasu.”

Citát z Asperger.sk:

“Spoločnou črtou ľudí s AS a ostatného autistického spektra je absencia intuície v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie, stereotypné záujmy a zmyslová hypersenzitivita, predovšetkým citlivosť na nečakané zvuky, hluk. V posledných rokoch pribúdajú odborné poznatky o rozdieloch v spracovávaní podnetov z okolia na neurologickej úrovni, poukazujúce na inú štruktúru a fungovanie mozgu u ľudí s AS, vedúce k odlišnostiam v ich myslení, vnímaní a následne aj v ich vonkajších prejavoch.”

Showing all 5 results

Showing all 5 results